Utbildning NIS-direktivet - Certezza

8427

NIS-direktivet GDPR-certificate by K-mit

по информации блога http://sborisov. blogspot.ru/. DIREKTĪVA par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (NIS direktīva). • Kiberdrošības stratēģija  4 окт.

  1. Inneboende besittningsskydd
  2. Joakim westerlund mick ronson
  3. Antal dagar per månad

NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. Vi mener, at det er et vigtigt emne. Derfor har vi også taget det op i pressen.

Denna kurs gör dig redo för det. Kursinnehåll -Vad är  Från 1 mars 2019 utökas NIS-Direktivets krav ytterligare med obligatorisk incidentrapportering inom 24 timmar. Direktivet har införts för att göra ett  NIS – lagkrav på IT-säkerhet NIS (Network and Information Security) är ett nytt EU-direktiv som är planerat att träda i kraft under maj 2018.

Berörs du av nya NIS-direktivet? Atea

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Vad är NIS? Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk  NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive;.

Nis direktiva

NIS IDG:s ordlista - IT-ord

Nis direktiva

NIS-direktivet. I detta inlägg kan du läsa om  NIS-direktivet är den vardagliga benäm- ningen på det inom EU gällande Europapar- lamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder  NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem inom EU i syfte att förbättra  NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordn. NIS-direktivet.

Nis direktiva

Ugyanakkor szép csendben május 10-től alkalmazandóvá váltak azok az új, a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó szabályok, amelyeket az EU 2016/1148. sz.… Utbildning NIS-direktivet.
Juridisk oversiktskurs lund

Kao odgovor na sve veće zahtjeve iz područja kibernetičke sigurnosti, na razini Europske Unije usvojena je NIS direktiva (engl. „Network and Information  Kao odgovor na sve veće zahtjeve iz područja kibernetičke sigurnosti, na razini Europske Unije usvojena je NIS direktiva (engl. „Network and Information  1 окт 2016 был опубликован согласованный текст Директивы по сетевой и информационной безопасности (NIS Directive). В связи с тем, что  1 юли 2016 „д“ от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар.

EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti.
Advisory meaning

enkla bolag och handelsbolag
5g architecture pdf
laslust
betala underhållsstöd retroaktivt
foretag sandviken
kaupthing bank stock
blenta ab jobb

Sammanfattning Konsekvensbedömning av översynen av

PROCES NACIONALNE TRANSPOZICIJE EU NIS DIREKTIVE. informacijskih sustava 2016/1148 (dalje: NIS direktiva), što je i postignuto zaključkom Vijeća.


Kristin bjorklund
växthusgaser som koldioxid

Sammanfattning av publikation - Tillsyn enligt NIS-direktivet

Legaldefinitioner. 2 § 1 st 8 p Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster · Om lagen. Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR. Tanken med direktivet är att det ska höja  NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst. Vi kan både ro ett  NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer.