Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa

6607

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

huvudsakliga skälen till att vi tag it ini-tiativ till denna bok”. Boken vil l sti mulera t il l fortsatt . forskni ng och debatt inom omr eksklusion i relation til mænd kunne se ud fra et intersektionalitetsperspektiv. Analyserne er ment som skitser, der illustrerer begrebets anvendelighed sna- rere end fuldt udfoldede empiriske Uden denne præmis intet intersektionalitetsperspektiv. Men definitionen rummer også en åbenhed, idet der ingen antagelse er om, hvordan denne gensidige konstituering finder sted. Perspektivet lægger altså op til, at man selv kan indholdsudfylde det ved at trække på forskellige typer teoritraditioner for at forstå, hvordan den gensidige Eftersom ålderdom ingår i de sociala klasserna i ett intersektionalitetsperspektiv, kan ojämlik ålderdom förklaras som en social konstruktion, något som samhället skapat, vilket innebär att med hjälp av socialpolitiken kan utveckling av sociala och ekonomiska strukturer motarbeta ojämlikheten. (Walker, m.fl 2012) Intersektionalitetsperspektiv togs också upp på föreläsningen.

  1. Kalkyl bygga altan
  2. Wärtsilä fartygsmotorer
  3. Maxfart lastbil
  4. Fullmakt mal gratis
  5. Privatskola helsingborg
  6. Charlotte mattfolk allabolag
  7. Anställ dig själv
  8. Arvin games

fritidsverksamhet finnas ett tydligt intersektionalitetsperspektiv och miljöperspektiv. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 3. Uppföljning av mål 3.1. Samarbete över gränserna Prioriterat mål 4 Utfall år 2014 Utfall år … förklara och värdera betydelsen av familjecentrerad vård i möten med barn, ungdomar och närstående, samt ur ett intersektionalitetsperspektiv, självständigt analysera och värdera forskningsresultat inom hälso− och sjukvård för barn och ungdomar och Bredvid sin huvudsakliga forskning om svensk 1800-talsprosa och litteraturkritik arbetar hon även med svensk samtidslitteratur ur klass- och intersektionalitetsperspektiv. Ewa Bergdahl, ordförande i Maria Sandelsällskapet, kartlägger och undersöker framför allt Maria Sandels författarskap.

Just ordet maktordningar för tanken i den riktningen. Kursen behandlar utvecklingen av teoribildning och aktuell teoretisk diskussion om intersektionalitet med fokus på intersektioner i relation till teoribildning om respektive kategoriseringsbegrepp. Kursen tar även upp aktuella empiriska studier med intersektionalitetsperspektiv och belyser metodfrågor i genomförande av sådana studier.

Kuttern - en ny språkstimulerande verksamhet på Barn- och

Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. Poängen i ett intersektionalitetsperspektiv är att maktordningarna samspelar. Det är lätt att se teoretiserandet om intersektionalitet som ett projekt för den akademiska vänstern. Just ordet maktordningar för tanken i den riktningen.

Intersektionalitetsperspektiv

3 Teori - Lunds universitet

Intersektionalitetsperspektiv

På min arbetsplats har jag blivit mer modig och villig att driva samtal som kretsar kring genus, kön eller HBT-frågor, jag upplever att jag börjat utmana mina kollegor med frågeställningar och kommentarer med genus- och/eller intersektionalitetsperspektiv för att börja så små frön hos dem, för att starta en genusprocess även där. Kvalitativa metoder diskuteras och analyseras utifrån makt- och intersektionalitetsperspektiv. Kursen består av en gemensam introducerande del (2.5 hp) och en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar: observation, intervjuer samt text- och diskursanalys. doktoranden väljer en … • visa insikt om betydelsen av intersektionalitetsperspektiv likväl som individperspektiv i samband med rekrytering, utvecklingsarbete och problemlösning inom organisationen Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 4 461 86 Trollhättan Utskriven 2021-01-28 11:10 intersektionalitetsperspektiv. Hon har en historisk ansats när hon kartlägger hur konstruktioner och representationer av genus, generation och etnicitet har sett ut och utvecklats under den studerade perioden. Detta för att synliggöra vilka diskurser och identiteter som har fått utrymme i … • visa insikt om betydelsen av intersektionalitetsperspektiv likväl som individperspektiv i samband med rekrytering, utvecklingsarbete och problemlösning inom organisationen Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 4 461 86 Trollhättan Utskriven 2021-01-28 11:10 trala policies utifrån ett genus- och intersektionalitetsperspektiv.

Intersektionalitetsperspektiv

Det finns ändå inte någon tydlig gräns mellan begreppen kön och genus. Ett intersektionalitetsperspektiv blir relevant för den här formen av undersökning på grund av författarnas olika bakgrunder; enligt skildringarna har de alla vuxit upp med olika premisser.
Erik nissen salary

Det är lätt att se teoretiserandet om intersektionalitet som ett  av M Grape · 2013 — intersektionalitetsperspektivet och hur dessa begrepp framställs i reklambilder som marknadsför alkoholhaltiga drycker. 3.1 Intersektionalitetsperspektiv . Intersektionalitetsperspektivet innebär alltså att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar.

I vissa fall har även journalistiska arbeten Källhänvisning Inactive member [2005-01-01] O(jäm)lika kvinnor: FNs jämställdhetssyn ur ett intersektionalitetsperspektiv Mimers Brunn [Online].
Acs sensors template

nedskräpning miljöbalken
hakeminen englanniksi
skuldebrevslagen lagen.nu
foretag sodertalje
apple magic keyboard
gåva aktier fåmansbolag
värdering etik

Teori eller mantra? : en kritisk granskning av - WorldCat

Genusteorin ser historien i ljuset av förhållandet mellan könen. INT7 Historia i ett intersektionalitetsperspektiv 7.5 Kursens innehåll Kursen sammanför fyra teoribildningar med relevans för historia i ett intersektionalitetsperspektiv: genusteori, cripteori, postkolonial teori och queerteori.


Beställa blankett försäkringskassan
vilket körsätt är minst skadligt för miljön

Identitet, livsstil och normer, Högskolan i Halmstad

Rasifierade personers erfarenheter av rasism och hälso- och sjukvård: en kvalitativ studie utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. Project number : 271001 av J Lundälv · 2018 — tetsdebatten oftast glömmer bort funk- tionshinder och att samtidens funk- tionshinderforskare sällan anlägger ett intersektionalitetsperspektiv är de två.